Feil på bolig – klaget for sent på feil på bolig

Innhold

Marte kjøpte boligen av Peder. Han solgte huset «med utleieenhet», til tross for at han visste at hybelleiligheten ikke tilfredsstilte forskriftene. Han lot også være å opplyse Marte om at boligen hadde hatt en lekkasje i taket i lengre tid. I tillegg hadde husets svømmebasseng en råteskade, men dette var Peder ikke klar over. Boligen ble solgt «som den er».

Marte jobbet i teknisk avdeling i kommunen, og visste at utleieenheten ikke var godkjent, men hun ville ha boligen allikevel. Noen få dager etter at hun overtok huset, tømte hun svømmebassenget og oppdaget råteskaden. Hun orket ikke forfølge denne saken midt i innflyttingen, og regnet med at hun hadde tid nok, i og med at hun så vidt hun visste har fem års garanti etter avhendingsloven.

Etter å ha bodd i huset i et år og to måneder oppdager Marte lekkasjen i taket. Hun forteller naboen, Kåre, om problemet, og han opplyser at Peder også hadde problemer med lekkasje i taket. Da mister Marte tålmodigheten og skriver brev til Peder der hun reklamerer på tre forhold: Utleieenheten som ikke er i forskriftsmessig stand, lekkasjen i taket og råteskaden i svømmebassenget.

Peder protesterer. Huset er solgt som det er, og da mener han at Marte ikke har krav på erstatning. Peder fremholder også at Marte kjente til at utleieenheten ikke var godkjent. Når det gjelder råteskaden i svømmebassenget mener han at han ikke har noe ansvar fordi han ikke kjente til skaden, og at Marte uansett har reklamert for sent.

Saken havner i retten, og Peder blir dømt til å betale Marte erstatning for lekkasjen i taket, men Marte får ikke gjennomslag for de to andre kravene.

Marte fikk erstatning for lekkasjen i taket fordi Peder visste om feilen og ikke opplyste henne om den. I spørsmålet om erstatning fordi utleieenheten ikke var forskriftsmessig, mente dommeren at dette ikke kan regnes som en vesentlig mangel, fordi Marte visste om problemet og kjøpte boligen allikevel. Når det gjaldt råteskaden i svømmebassenget var Peder i utgangspunktet ansvarlig, selv om han ikke visste om skaden selv. Men fordi Marte ventet over et år med å reklamere tapte hun retten til erstatning.

Du finner advokater med kompetanse på boligkjøp på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: