Heve boligkjøp

Innhold

Prisavslag på bolig kjøpt ved tvangssalg

24. apr 2018 · spørsmål

Kjøpt leilighet på tvanssalg. I salgsoppgaven sto det om badet. Normal standard. Det viser seg at det er fuktskader med mugg m.m. Hvordan går vi frem for å prisavslag eller evt. heve kjøpet?

Les mer

Kjøpt leilighet som ikke er godkjent som boligformål

24. apr 2018 · spørsmål

Har kjøpt leilighet i et tidligere industribygg. Etter overtakelse finner vi flere ting som ikke er som det skal være; dårlig utført arbeid på vvs og elektrisk anlegg. Det finnes ingen dokumentasjon på dette arbeidet, og selger innrømmer etterhvert å ha utført alt selv. Vi forsøker å nøste opp i saken, og det viser det seg at det ikke er søkt om bruksendring av arealet; leiligheten er ikke godkjent som boligformål. Det må inn en komplett søknad på boligen, det vil kreve ombygging av bad og mye mer. Snakker vi heving av kjøp?

Les mer

Råd til brudd av kjøpskontrakt

10. apr 2018 · spørsmål

Min mor valgte å selge huset sitt før visning og skrev under på kontrakt med kjøper høsten 2017 hvor overtakelse høsten 2018 ble avtalt. Vi visste at det ville være en risiko å selge før visning da huset har en attraktiv beliggenhet. Nå i det siste har flere ringt og sagt seg interessert i huset da de har hørt gjennom sine bekjente at huset "snart skal legges ut for salg". Hvordan er mulighetene og konsekvensene ved å bryte en kontrakt fordi man får et høyere bud?

Les mer

Kjøpt et hus som viser seg å være ubeboelig

15. jan 2018 · spørsmål

Jeg har kjøpt et hus der det er avdekket en vesentlig mangel. Har reklamert ovenfor selger, men han forholder seg taus. Boligen er ubeboelig. Mangelen ble avdekket få dager etter overtakelse. Jeg står nå uten bolig, da egen forsikring ikke dekker dette. Jeg har små barn som ikke har noen plass å bo og har ikke økonomi til å dekke huslån og betale husleie på annet bosted. Hva gjør jeg?

Les mer

Boligkjøp – uklare regler for mangler ved boligkjøp

05. aug 2015 · artikkel

Kjøp og salg av nye ferdigstilte boliger/fritidsboliger og brukte boliger/fritidsboliger, reguleres av avhendingslova. Denne loven gir ingen klare føringer for hva kjøpere må akseptere av feil og mangler. Uklarhetene i loven har to viktige konsekvenser: Den ene er at rettspraksis på området varierer, fordi rettens avgjørelser i stor grad baseres på skjønn. I og med at […]
Les mer

Feil på bolig – klaget for sent på feil på bolig

05. aug 2015 · artikkel

Marte kjøpte boligen av Peder. Han solgte huset «med utleieenhet», til tross for at han visste at hybelleiligheten ikke tilfredsstilte forskriftene. Han lot også være å opplyse Marte om at boligen hadde hatt en lekkasje i taket i lengre tid. I tillegg hadde husets svømmebasseng en råteskade, men dette var Peder ikke klar over. Boligen […]
Les mer

Pass på klagefristen ved feil eller mangler

05. aug 2015 · artikkel

Ved feil eller mangler ved varer eller tjenester kan du ha du krav på at selgeren omleverer, retter feil/mangel, gir prisavslag, gir erstatning, og/eller du kan kreve kjøpet hevet. Som forbruker kan du velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet […]
Les mer