Boligsalg – stadig flere boligsalg havner i retten – hjemforsikring

Boligselgeres lovbestemte ansvar for feil og mangler ved boligen har bidratt til at stadig flere boligselgere kjøper en eierskifteforsikring. Hvis de skulle bli saksøkt av misfornøyde boligkjøpere, dekker forsikringsselskapet erstatningsbeløpet og hovedtyngden av advokatomkostningene.

Vilkåret i de aller fleste eierskifteforsikringer er at selgeren har oppfylt sin opplysningsplikt. Hvis selgeren har tilbakeholdt opplysninger om feil og mangler eller gitt uriktig informasjon, gjelder eierskifteforsikringen som regel ikke. Kjøperen får i de aller fleste tilfeller likevel den erstatningen han eller hun har krav på, fordi avhendingsloven gir kjøper rett til erstatning.

Forsikringsselskap som motpart ved boligsalg

Når det har oppstått feil eller mangler som dekkes av forsikringen, overtar forsikringsselskapet i praksis selgerens ansvar. Kjøperen må dermed forholde seg til et forsikringsselskap med en faglig tung organisasjon og betydelige økonomiske ressurser. En vanlig boligkjøper har som regel lite å stille opp med mot forsikringsselskapenes apparat. Boligkjøpere som møter selgers forsikringsselskap anbefales å søke hjelp fra advokat, i første omgang for å få vurdert sitt eget krav.

Advokater som har representert boligkjøpere i saker der selgers forsikringsselskap er motpart, har erfart at forsikringsselskapet noen ganger først innrømmer ansvar på selgers vegne etter lange perioder med korrespondanse. Sett fra kjøperens side kan det likevel være en fordel å forholde seg til et forsikringsselskap. Dette gjelder særlig i situasjoner der selger ikke har midler til å betale erstatning eller utbedring.

Kjøper dekkes av hjemforsikringen ved boligsalg

De fleste boligkjøpere har en rettshjelpsforsikring inkludert i sin vanlige innbo- eller villaeierforsikring.

Hvis du kontakter advokat for å få hjelp i forbindelse med et boligkjøp, har advokaten plikt til å undersøke om du har forsikringer som dekker deler av saksomkostningene.

Vær klar over at de fleste forsikringsselskaper ikke dekker motpartens saksomkostninger hvis du taper en rettssak og blir dømt til å betale disse omkostningene.

Les mer om rettshjelpsforsikringer i artikkelen Dine forsikringer kan dekke advokatutgifter.

Du finner advokater med kompetanse på boligsalg på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: