Advokat
Telefon: 22 96 10 10
Mobil: 95 72 24 11
Fax: 22 96 10 11

Besøksadresse:
Etter Avtale

Postadresse:
Postboks 35 Slemdal
0710 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Fransk, Svensk, Tysk

Landkunnskap

Danmark, Spania, Sverige

Tilleggsopplysninger:

Jeg betjener et vidt fagfelt og bistår næringsliv og privatpersoner på de fleste rettsområder. Viktige felter er entreprisejus, kontraktsjus, forsikringsjus, offentligrettslig jus, arverett, familierett m.m. Rettsområder griper inn i hverandre. Kunnskaper fra ett rettsområde kan vise seg nødvendig for å finne løsninger på et annet. Etter juridicum i 1976 arbeidet jeg i næringslivet. I 1987 etablerte jeg nåværende advokatvirksomhet og eiendomsmeglervirksomhet. Ta kontakt. Epost: aaj@jareld.no Tlf: 22961010