Arbeidsgiver har endret lønnstilbud

Publisert: 23.06.2022

Arbeidsgiver har gitt et skriftlig og jobbtilbud/arbeidsavtale til meg som inneholdt høyere lønn enn lønnsansienniteten min. Jeg har ikke signert avtalen enda, men har gitt signaler til enhetsleder om at jeg vil ha jobben. Nå har administrasjonskontoret trukket tilbake arbeidsavtalen og sendt ny med lønn etter tariff, men som er en god del lavere enn ved første tilbud. Har de lov til dette?

Svar:

Et tilbud som ikke har en bindingstid, kan trekkes tilbake før mottaker har akseptert tilbudet. Hvis tilbudet har en gitt tilbudstid/akseptfrist, kan det ikke trekkes tilbake før tiden/fristen har løpt ut. Spørsmålet er om du har akseptert tilbudet ved å gi signaler om at du vil ha jobben. Men dette vil bero på en konkret bevisvurdering. Hvis du kan anses for å ha akseptert tilbudet, så kan det ikke trekkes tilbake eller endres i ettertid.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: