Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kurt Olav Bjørnnes

Advokat Bjørnnes

Jeg bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige problemstillinger. Særlig kompetanse på håndtering av vanskelige personalsaker.

Bistår offentlig sektor når det gjelder generell forvaltningsrett, offentlighetslov og problemstillinger knyttet til taushetsplikt og personvern.

Bistand i straffesaker.

Ole Halvard Bondahl

Advokatkontoret Bondahl AS

Cand. jur. 1981, med odels og allmenningsrett som spesialfag.
Forvaltningspraksis fra kommuner. Advokatpraksis i Finnmark, og i Trondheim fra 1987,- i dag i advokatfirmaet Kuvås og Bondahl AS. www.akob.no
Jeg arbeider bl.a med fast eiendom, og da særlig landbruk, grunnerverv, jordskifte mv. Plan og bygningsrett, arbeidsrett, arv/skifte. Bistand ved overdragelse av eiendom.
Generelle juridiske spørsmål for næringsliv og privatpersoner i over 25 år. Hjemmeside www.akob.no

Alexander Krogstad

Lillevik Krogstad Advokatfirma AS

Forretningsadvokat med bred erfaring, nasjonalt og internasjonalt, innen kontraktsrett, global handel, IT, medier, personvern og teknologi. Alexander har også bevilling i England som Solicitor.

Arild Christian Dyngeland

Advokatfirmaet Schjødt AS

Bred erfaring som forsvarer i saker som gjelder økonomisk kriminalitet, og i sivil saker som gjelder styreansvar, profesjonsansvar og kontraktsrett.