Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Gudbrand Østbye

Langseth Advokatfirma DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1992

Kompetanse oppgitt i ulike land knytter seg til medlemsskap i International Jurists. Det er medlemmer for hvert enekelt land som er oppgitt.

Nicolas Weiss-Andersen

SWAN Advokater DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2018

Jobber i stor grad med nabotvister, arbeidsrett, mangler ved fast eiendom og generell forretningsjus / avtalerett.

Tidl. jobbet som leder innenfor e-handel, økonomi og rådgivning for oppstartsbedrifter m.v.

Styreerfaring.

Kåre Bjørlo

Bull & Co Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1985

Hovedarbeidsområde:
Forretningsjuridiske spørsmål, med hovedvekt på arbeidsrett, selskapsrett, kontraktsrett og bygg/entreprise. Leder Bull & Co's faggruppe for arbeidsrett. Foredragsholder i arbeidsrettslige temaer.

Kristin Aasen Kramås

ADVOKATFIRMAET KRAMÅS AS

Har lang erfaring med arbeidsrettslige spørsmål. Har senere opparbeidet særskilt kompetanse innenfor rettigheter for funksjonshemmede og deres familier, og kan vise til gode resultater i saker vedrørende økonomiske stønader til den omsorgstrengende og deres familier. Arbeider nå mye med arv og skifte, herunder med båndlegging av arv og vergemål.

Eskild Freibu

Advokatfirma Freibu AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2006

Spesialkompetanse innen alkohollovgivning, serveringslovgivning og offentlig rett generelt. Både for kommuner og private personer.

Lang erfaring med undervisning på universitetsnivå i ulike forretningsjuridiske fag og sensorvirksomhet.