Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Thor Gunnar Austin

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS

Meget god erfaring innenfor fast eiendom, herunder mangel ved bolig, avhendingsloven og bustadoppføringslova, trær - naboforhold, granneloven. Omfattende prosedyre erfaring

Kurt Olav Bjørnnes

Advokat Bjørnnes

Jeg bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige problemstillinger. Særlig kompetanse på håndtering av vanskelige personalsaker.

Bistår offentlig sektor når det gjelder generell forvaltningsrett, offentlighetslov og problemstillinger knyttet til taushetsplikt og personvern.

Bistand i straffesaker.

Solveig Ekeberg

Advokat Solveig Ekeberg AS

- Arv og skifte
- Generasjonsskifte
- Samliv og samlivsbrudd
- Kontraktsrett
- Økonomi og pengekravsrett
- Fast eiendoms rettsforhold
- Boligrett
- Tomtefeste og odelsrett
- Arbeidsrett

Thomas Smedsvig

Arntzen de Besche Advokatfirma AS – Stavanger

Foruten alminnelig praksis arbeider vårt firma med tjenesteyting og prosedyre for næringslivet, særlig i tilknytning til arbeidsforhold, omstillingsprosesser, virksomhetsoverdragelser, entreprise, kontraktsrett, fast eiendom samt olje- og gassvirksomhet.

Ruth Nying Frøland

Advokatfirmaet Tønset AS

Jeg arbeider i det vesentlige med personskade/yrkesskade, familierett, barnevern og psykisk helsevern, herunder rettslig prosess og tvisteløsning.

Verv:
- Leder i Kontrollkommisjonen Øvre Buskerud
- Styremedlem i hovedstyret i Advokatforeningen

Arne Johansen

Advokatfirmaet Kvasstind AS

Allmennpraktiserende med særlig interesse for tvisteløsning. Har bred prosedyreerfaring innen mange forskjellige fagfelt. Er videre fast forsvarer for Hålogaland lagmannsrett og Alstahaug tingrett. Arbeider mye med kontrakts- og eiendomsrett. Foreleser på eiendomsmeglerstudiet ved Handelshøgskolen i Bodø. Er i tillegg aktiv som bostyrer ved konkurs- og skiftesaker.

Alexander Krogstad

Lillevik Krogstad Advokatfirma AS

Forretningsadvokat med bred erfaring, nasjonalt og internasjonalt, innen kontraktsrett, global handel, IT, medier, personvern og teknologi. Alexander har også bevilling i England som Solicitor.

Arild Christian Dyngeland

Advokatfirmaet Schjødt AS

Bred erfaring som forsvarer i saker som gjelder økonomisk kriminalitet, og i sivil saker som gjelder styreansvar, profesjonsansvar og kontraktsrett.