Christofer Arnø

HBL Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie DA

Advokat Christofer Arnø er fast bistandsadvokat for Tønsberg tingrett, Sandefjord tingrett og Agder lagmannsrett.

Advokat Christofer Arnø har særlig kompetanse på barnebortføringssaker - www.barnebortføring.no

Magnus Jonsbråten

Haver Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1994

Siviløkonomutdanning fra Norges Handelskøyskole. Master of Laws (LLM) fra King`s College, University of London.

Lars Tarjei Berntsen

Advokatfirmaet Berngaard AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2004

Spesialområder:

Særskilt kompetanse innen bygge- og it-kontakter.

Thomas Talén

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2004

Kompetanseområder:
Arbeidsrett
Selskapsrett
Fast eiendom og entreprise
Tvisteløsning og prosess

Hovedarbeidsområder
Forretningsjuridiske spørsmål, med hovedvekt på arbeidsrett, selskapsrett, kontraktsrett, samt fast eiendoms rettsforhold.
Foredragsholder i arbeidsrettslige temaer

Utdannelse
Selskapsrett, særskilt spesialfag, Universitetet i Oslo, 2006
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 2002
Befalsskolen for Kystartilleriet, 1995