Arbeidsgiver trakk tilbud om jobb

Publisert: 23.05.2022

Jeg hadde intervju i april til stilling som sommervikar/tilkallingsvakt. I mai fått jeg skriftlig tilbud og en arbeidsavtale, jeg takker ja til stillingen og signerte arbeidsavtalen og sendt tilbake til arbeidsgiver . Senere i måneden får jeg melding fra arbeidsgiver der de skriver "Avslag på søknad etter totalvurdering, vi ønsker ikke å tilsette deg". Mitt spørsmål: Hva kan jeg gjøre, og hva kan jeg kreve av arbeidsgiver? Og hva sier arbeidsmiljøloven om slik sitasjonen?

Svar:

Arbeidsgiver må følge reglene i arbeidsmiljøloven mht oppsigelse av deg. Det innebærer bl.a. at du har krav på lovens oppsigelsestid, dvs. lønn i oppsigelsestiden som er en måned fra den 1. i måneden etter at du mottok oppsigelsen eller 14 dager etter oppsigelsen, hvis du er ansatt på prøvetid. Det kreves også at oppsigelsen er saklig i tillegg til at den er formelt korrekt. Hvis det er mangler i saklighet eller i formelle forhold, vil oppsigelsen være ugyldig og du vil ha krav på arbeidet og lønn inntil det eventuelt foreligger en saklig og formelt korrekt oppsigelse og den påfølgende oppsigelsestiden er utløpt. Hvis arbeidsgiver nekter deg å arbeide, kan du ta kontakt med Arbeidstilsynet. Du kan også henvende deg til forliksrådet og fremsette krav på den lønn du skulle hatt og eventuelt erstatning hvis du ikke rekker å få annet arbeide i sommer.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: