Arbeidsgiver vil ikke etterbetale manglende lønn

Publisert: 30.11.2022

Jeg og min HR-leder er veldig uenige i en etterbetalingssak. Jeg begynte å jobbe hos min nåværende arbeidsgiver for snart 3 år siden. Der opplyste jeg om på jobbintervju og på søknad og CV at jeg hadde fagbrev som var relevant for jobben. Jeg fikk beskjed om at det ville jeg da få betalt for. Nå får jeg beskjed om fra HR at det aldri er blitt betalt, men at de kun vil etterbetale for inneværende år. Jeg motsetter meg dette og ønsker full etterbetaling for litt under 3 år. Vi er uenige.

Svar:

Hvis arbeidsgiver har gjort en feil, har du krav på etterbetaling av riktig lønn for de siste 3 årene. Du kan vise til at den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år. Min anbefaling er å kontakte tillitsvalgt i bedriften og eventuelt sentral fagforening dersom du er organisert, så kan du få bistand i saken og hjelp til eventuelt å inndrive kravet rettslig. Rettslig inndrivelse starter med et påkrav til arbeidsgiver og deretter tas det ut forliksklage mot virksomhetene dersom arbeidsgiver fortsatt ikke vil betale.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: