Arbeidstaker har ikke signert arbeidsavtale

Publisert: 08.06.2023

Jobber i et firma med ganske mange ansatte. Vi har noen arbeidstakere som ikke har signert sin arbeidsavtale. Vi har sendt den over til vedkommende flere ganger, har også prøvd å avtale tid for signering på kontoret. Får ingen tilbakemelding på det. Hva slags regler gjelder i dette tilfelle mtp. oppsigelse av arbeidstaker dersom vi ikke er fornøyd med arbeidet som blir utført? Arbeidsgiver har signert kontrakten.

Svar:

Det kreves gode grunner for å kunne gi en arbeidstaker oppsigelse. Hvis vedkommende er i prøvetid, kan oppsigelse begrunnes i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Etter prøvetiden, må oppsigelse fra arbeidsgiver være saklig begrunnet i arbeidstakers forhold. Det du beskriver vil ikke i seg selv være nok for å gi grunnlag for oppsigelse.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: