Arv etter avdød tante

Publisert: 06.05.2022

Deling av felleseiemidler (bankkonto) etter min tante som døde i år, i uskiftet bo. Slekt 1: Tante (lengstlevende). Ingen barn, foreldre eller søsken lever. 4 nevøer og nieser etter en søster lever. Ingen andre søsken hadde barn. Slekt 2: Tantes mann (døde først). Ingen barn eller foreldre lever. 2 brødre lever. Skal formuen deles i to deler til hver slekt? 1/2 til førsteavdødes arvinger, dvs. brødrene til min tantes mann. 1/2 til min tantes arvinger, dvs. nevøer og nieser.

Svar:

Det stemmer, det deles først med en 1/2 på hver slekt. Deretter fordeles det på antall søsken som enten lever, eller som hadde livsarvinger.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: