Arv etter barnløs bror

Publisert: 17.11.2022

En bror dør. Har en søster og en halvbror på farssiden. Hvordan fordeles arven?

Svar:

Dette reguleres av den nye arveloven § 5.

Når avdøde ikke har barn, er det foreldrene som er nærmeste arving.
Om foreldrene er døde, går arven til foreldrenes barn; altså avdødes søsken.

Moren og faren arver en halvpart hver.
De er døde, da går arven til deres livsarvinger.
Morens halvpart går i i sin helhet til søsteren, som eneste livsarving etter henne.
Farens halvpart går til hans livsarvinger: som er søsteren og halvbroren.

Altså: ¾ til søster og ¼ til halvbror. ( 75 % og 25 %).

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: