Arverett etter mor med særkullsbarn

Publisert: 08.05.2023

Mor har 3 barn fra før, der far er gått bort og odelsrett arv til førstefødte er oppgjort. Mor får ny mann, nytt hus og nytt barn. Når da mann går bort, lurer vi på hvem har rett på hva? Når mor nå sitter i uskiftet etter siste mann. Om mor ønsker å selge til yngste barn, hva blir da rett mtp sine halvsøsken? Da han ikke har arvet sin far? Har mors barn fra tidligere ekteskap rett på like mye som barn fra siste ekteskap der far er gått bort?

Svar:

Jeg er litt usikker på hva du spør om, men gjør et forsøk:

De tre første barna hvor far er død, har fått sin farsarv. De er fortsatt arvinger etter mor.
Mor gifter seg på nytt, får nytt barn. Hun har da fire livsarvinger, som i utgangspunktet har rett til like mye i arv. Om hun dør før sin mann, så har ektemannen rett til ektefellearv på 1/4. Han har ikke rett til å sitte i uskifte med dere tre særkullsbarna, som kan kreve morsarven oppgjort når hun dør. (Men dere kan samtykke til uskifte). Det må da kartlegges hva som tilhører deres mor og hva som tilhører ektemannen før arven fordeles.

Hvis mor overlever ny mann, og hun sitter i uskifte etter han (som hun har rett til med fellesbarnet), så vil det ved hennes død anses at uskifteboet tilhørte hver av ektefellene med en halvpart på hver. (Forutsatt felleseie og ikke særeie. Da skal det settes opp eierfortegnelse ved overtagelse av uskifteboet, og man følger da det forholdstallet som tilsvarer eierforholdet, om ikke annet er bestemt). Da er det fire arvinger som skal arve mors halvdel - og en arving som arver mannens halvdel.

Hvis mor sitter i uskifte og velger å selge huset til yngste barnet - så kan hun gjøre det. Det kan hun også gjøre om hun ikke sitter i uskifte.

Om mor velger å ikke sitte i uskifte når mannen dør: da er det kun fordeling av arv etter mannen: fellesbarnet og ektefellearv på 1/4 til mor. Da må man selvsagt også finne ut hva som tilhørte mor og hva som tilhørte ny mann først (sammensatt skifte).

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: