Avspasering og feriedager under oppsigelsestiden

Publisert: 17.07.2023
Emneord: ,

Jeg tar kontakt angående et viktig juridisk spørsmål relatert til min nåværende arbeidssituasjon. Etter en grundig vurdering har jeg bestemt meg for å si opp min nåværende stilling. I henhold til min arbeidskontrakt og selskapets retningslinjer har jeg akkumulert totalt 320 avspaseringstimer og 15 dager ferie. Mitt spørsmål er om jeg har rett til å benytte meg av mine tilgjengelige avspaseringstimer og feriedager under oppsigelsestiden?

Svar:

Du har de samme rettighetene i oppsigelsestiden som i ordinær ansettelsestid. Det er ferieloven som regulerer når ferien kan avvikles. Avspasering må avtales med arbeidsgiver. Hvis avspasering ikke kan avvikles, må arbeidsgiver betale lønn for den tiden det er arbeidet, men ikke betalt lønn for, evt. utbetale overtidstillegg som ikke er betalt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: