Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Helene Johnsen

Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS

Spesialområder:

Advokatfullmektig Johnsen bistår privatpersoner, private bedrifter, samt offentlige klienter med rådgivning, tvisteløsning og prosessoppdrag.

Johnsen arbeider hovedsakelig innenfor rettsområdene arbeidsrett, barnevernrett, kommunal- og forvaltningsrett og offentlige anskaffelser.

Beate Vesterås

Advokat Beate Vesterås AS

Advokat Beate Vesterås bistår med rådgivning, forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre innen firmaets ulike fagfelt. Firmaet er lokalisert i Oslo men yter bistand over hele landet. Kunder og målgruppe er i hovedsak profesjonelle parter innen entreprise, bygg og anlegg, profesjonsansvar og forsikring. Firmaet bistår også privatpersoner med alminnelig advokatrådgivning innen bl.a arbeidsrett, kontraktsrett eiendomsrett og alminnelig familierett.

Merete Bårdsen

Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Jeg har lang erfaring som advokat og yter rask og personlig service til en konkurransedyktig pris.

Tone-Lise Klose

Advokatfirmaet Klose ANS

Adv. Tone-Lise Langerud Klose arbeider ytterligere med et vidt spekter av forretningsjuridiske problemstillinger, deriblant inngåelse og gjennomføring av forretningskontrakter og aksjonæravtaler/ samarbeidsavtaler mv, kapitalforhøyelser samt utstrakt generell rådgivning til SMB bedrifter.

Hun legger generelt stor vekt på å oppnå gode løsninger utenfor domstolene der dette er mulig -hvilket sparer klienten for betydelige omkostninger og ressursbruk.

Adv. Langerud Klose har Møterett for Høyesterett.

Rune Nesseth

Advokat Rune Nesseth

Tilleggsutdannelse:
- Cand. mag. (statsvitenskap, sosiologi og musikk) / Universitetet i Oslo
- støttefag til magistergraden i sosialøkonomi / Universitetet i Oslo
- Diploma in Project Management / SKEMA Business School
- Master Coach / Coaching NLP Skolen Norge
- Sertifisert mekler / Advokatforeningen

Ole Halvard Bondahl

Advokatkontoret Bondahl AS

Cand. jur. 1981, med odels og allmenningsrett som spesialfag.
Forvaltningspraksis fra kommuner. Advokatpraksis i Finnmark, og i Trondheim fra 1987,- i dag i advokatfirmaet Kuvås og Bondahl AS. www.akob.no
Jeg arbeider bl.a med fast eiendom, og da særlig landbruk, grunnerverv, jordskifte mv. Plan og bygningsrett, arbeidsrett, arv/skifte. Bistand ved overdragelse av eiendom.
Generelle juridiske spørsmål for næringsliv og privatpersoner i over 25 år. Hjemmeside www.akob.no

Aleksander Ryan

Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Ryan arbeider med transaksjoner, kontraktsrett og arbeidsrett og har omfattende kompetanse innen selskapsrett, fast eiendoms rettsforhold og tvisteløsning. Han har bistått i en rekke oppkjøp og transaksjoner med DD og transaksjonskontrakter. I KPMG Law var han leder for faggruppen for transaksjoner, fusjoner og oppkjøp. Han bistår en rekke foreninger og deres medlemmer. Bransjeerfaring innen produksjonsvirksomhet, detaljhandel, energi, reklame/markedsføring, bygg- og anlegg og maritim/sjøtransport.

Nicolay Skarning

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Arbeidsrett. EU/EØS-rett (Masterdiplom fra King's College, London),
Petroleumsrett spesialfag,
Selskapsrett spesialfag,
Europeisk markedsrett spesialfag,
Fransk rett spesialfag (Marseille),
Amerikansk rett spesialfag (UND),
Europakommisjonens traineeprogram,
Britiske arbeidsgiveres (CBI) secondee-program