Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Angeline Riis

Advokatfirma Bull Årstad DA

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2007

Erfaring og kompetanse innenfor styrevirksomhet.

God erfaring i dødsbobehandling.