Betaling av håndverkertjenester

Publisert: 26.06.2023

Jeg har som privatperson skriftlig avtalt med et håndverker AS via epost en fastpris på over 2G for en jobb om å bygge en terrasse. Vi avtalte ikke via epost noe om hvordan betaling skal skje men når det nå nærmer seg oppstart sier håndverker at jeg må betale halvparten når materialer er levert og arbeid skal betales på forskudd når de begynner arbeid. Alt skal betales på fakturadato. Kan jeg kreve at jeg skal betale hele fastprisen etter at tjenesten er levert i henhold til håndverkertjenesteloven §37?

Svar:

Det er riktig som du sier at håndverkertjenesteloven § 37 første ledd fastsetter at betalingstiden skal være etter at tjenesten er utført, når det ikke er avtalt annen betalingstid. Hvis du og håndverkeren ikke har avtalt annen betalingstid, hverken muntlig eller skriftlig, ved inngåelsen av avtalen, har du rett til å kreve at betalingstiden skal følge håndverkertjenesteloven § 37.

Del denne artikkelen: