Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jan Birger Løken

Advokat Jan Birger Løken

Myndighetskontakt. Inngående kjennskap til norsk politikk og til politiske prosesser på alle forvaltningsnivåer. Inngående kunnskaper om gangen i forvaltningsprosesser og behandling i ulike politiske organer. Referanser oppgis på forespørsel.

Kim Friis-Møller

Advokatfirma Christensen Friis-Møller Pettersson DA

Advokat Kim Friis-Møller arbeider med saker og problemstillinger innen en rekke forretningsjuridiske og privatrettslige områder, med særlig tyngde på kontraktsrett, arv, arbeidsrett, restrukturering, insolvensbehandling, konkurs og kredittsikring. Kim Friis-Møller blir også oppnevnt som bostyrer i konkursboer og offentlige dødsbo/felleseieskifter for Asker og Bærum tingrett. Kim Friis-Møller er forretningsfører og styremedlem i flere private legater og stiftelser.

Harald Hetland

Advokat Harald Hetland

Særskilt kompetanse innen barnevern, barn og foreldre, separasjon og deling ,arv ,dødsboskifteskifte og
alle rettsforhold ved boliger og fast eiendom herunder kjøp og salg.

Eilert Eilertsen

Advokat Eilert Eilertsen

Jobbet som bygnings-kart og oppmålingssjef i 5 år. Spesialfag i bygnings og ekspropriasjonsrett. Forvaltningsloven er et særlig kompetanseområde knyttet til denne bakgrunnen.