Eiendom kjøpt i separasjonsfasen, blir den særeie hvis man annullerer separasjon?

Publisert: 31.03.2023

Eiendom kjøpt i separasjonsfasen, blir den særeie hvis man annullerer separasjon? Alternativt vil den bli med i fordeling dersom man fullfører skilsmissen?

Svar:

Verdier som ektefellene har etter en tidligere deling, regnes som skjevdelingsmidler. Skjevdelingsmidler er verdier som kan holdes utenfor en likedeling og kan f.eks være verdier man har ervervet før ekteskapet. Dersom dere har foretatt en deling under separasjonen, men deretter flytter sammen igjen, vil de verdiene dere har mottatt etter delingen, bli skjevdelingsmidler. Dersom eiendommen ble kjøpt med verdier du hadde etter delingen, blir eiendommen derfor en såkalt skjevdelingsverdi inn i ekteskapet når samlivet gjenopptas.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: