Eksmann skylder penger fra oppgjør av boligsalg

Publisert: 02.09.2022

Eksmannen min skylder meg en sum for tidligere felles hus som han har overtatt. Summen er utregnet ut fra min eierprosent i huset. Summen er tinglyst og vi har avtalt tidspunkt for når han skal overføre dette til meg. Bør det jeg får overført justeres ut i fra husets verdi på utbetalingstidspunktet?

Svar:

Først kan jeg nevne at det ikke er ekteskapslovens system at ektefeller foretar et økonomisk oppgjør basert på eierforhold. Likevel er det ikke noe i veien for at dere har gjort det på denne måten, all den tid det er avtalefrihet ved oppgjøret jf. ekteskapsloven § 65.

Når det gjelder verdsettelsestidspunkt, følger det av ekteskapsloven § 69 at for eiendeler som eies i sameie, som synes å være tilfelle her, skal verdsettelsestidspunktet settes til det tidspunktet da dere ble enige om hvem som skulle overta huset. Dersom dere har avtalt et annet tidspunkt, er det likevel full anledning til det.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: