Er skifte eller uskiftet bo mest gunstig for gjenlevende ektefelle?

Publisert: 16.01.2024

Min far døde nettopp - uten formue eller annen verdi i boet. Han var gift for 4. gang, og hadde flere særkullsbarn. Hva vil være det mest gunstige for gjenlevende ektefelle, uskiftet eller skiftet bo? Gjenlevende ektefelle har begrenset inntekt og ingen formue pr d.d.

Svar:

Gjenlevende ektefelle kan kun sitte i uskiftet bo med felles barn, altså barn fra siste ekteskap. De øvrige må samtykke. Men hvis det ikke er verdier av noen særlig størrelse kan det være fornuftig å skifte, da ektefellearven er på 4G (folketrygdens grunnbeløp), og denne arven kommer før barnas pliktdelsarv. Det er imidlertid viktig da å ha en kontroll på om faren din hadde gjeld

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: