Får ikke fornyet arbeidskontrakt

Publisert: 13.07.2022

Jeg er deltidsansatt hos ett omsorgssenter og har en kontrakt med faste helger. Kontrakten går ut i august. Jeg har hatt halvtårs kontrakter siden 2019. For tiden er jeg sykemeldt pga. av risikosvangerskap. Da jeg snakket med min arbeidsgiver mente arbeidsgiveren at dersom jeg fortsatt var sykemeldt når kontrakten var ute, hadde ikke hun lov å fornye kontrakt. Stemmer dette? At arbeidsgiver kan la være å fornye kontrakt fordi arbeidstaker er sykemeldt?

Svar:

Når en avtale er tidsbegrenset, så opphører avtalen automatisk om ikke begge parter er enige om å forlenge den, så lenge noe annet ikke fremkommer av avtalen. I ditt tilfelle må en imidlertid se på lengden av det totale ansettelsesforholdet siden du har inngått nye og fortløpende avtaler over en periode på over 3 år. Det kan gi grunnlag for å anse deg som fast ansatt. I så fall, kan ditt engasjement kun avsluttes med en saklig oppsigelse. En oppsigelse basert på at du er sykemeldt eller har fødselspermisjon, vil være usaklig og ugyldig. Du vil ha krav på fast ansettelse etter arbeidsmiljølovens § 14-9. Bestemmelsen fastslår at alle skal ansettes i fast stilling, med mindre stillingen er innenfor de tilfeller hvor loven godtar midlertidige ansettelsesforhold. Det er ikke anledning til å anse en stilling som har vart i over 3 år som midlertidig. Altså har du krav på fast ansettelse og derved også stillingsvern mot usaklig oppsigelse.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: