Får ikke igjen penger for avlyst kurs

Publisert: 31.05.2023

Jeg kjøpte for en stund tilbake et dagskurs for å ta båtførersertifikat av TryggOmbord.no. De reklamerer med at man fullfører kurset innen en dag, men fant ut i etterkant at det ikke stemte. Du får kursing en dag, men må booke separat for å ta eksamen. Det var i tillegg flere avlysninger av fysisk dagskurs som førte til at jeg ikke fikk deltatt på de gjenstående datoene. Da jeg ba om refusjon (ettersom de ikke kunne tilby fysisk dagskurs) ble jeg informert om at dette ikke var mulig. Lovlig?

Svar:

Det vil avhenge av hva de har i sine avtalevilkår om de har rett til å nekte deg refusjon. Det skal mye til for at avtalevilkår skal anses som så urimelige at de kan tilsidesettes. Standardvilkår kan anses som ikke vedtatt hvis de avviker vesentlig fra det som er normale standardvilkår i bransjen, og at kunden ikke har blitt gjort oppmerksom på de avvikende vilkårene.

Det er ikke uvanlig å ha vilkår som gir redusert mulighet til refusjon ved avbestilling, og det er lovlig. Det kan være forhold i din sak som gjør at du har krav på refusjon, hvis det i vilkårene ikke er tatt forbehold for arrangøren til å avlyse kurs og tilby alternative datoer. Hvis det er forskjellige priser på fysiske kurs og digitale kurs, vil det også kunne spille inn på hvilke rettigheter du har.

Del denne artikkelen: