Får ikke leie rom allikevel

Publisert: 11.05.2023

Vi er tre stk som inngikk en avtale med huseier om å leie rom i en bolig i sommer. Vi takket ja til å leie via melding, samt fikk vi beskjed om at vi skulle få tilsendt kontrakt. Det gikk så et par uker, og da vi etterspurte kontrakten i dag, fikk vi beskjed om at vi ikke fikk leie alle rommene vi var lovet allikevel. Hva gjør vi?

Svar:

Antagelig har utleier da forlovet seg bort til noen andre ved å ha dobbeltbooket bort de rom man ønsker å leie ut.

Selv om dere ikke hadde inngått en ordinær kontrakt så kan man hevde at det foreligger her en rettslig bindende avtale for begge parter. Når utleier bryter denne kan man fremme krav om fastholdelse av den kontrakt man mener å ha inngått, alternativt å fremme skadeserstatning.

Vanligvis i slike saker vil nok utleier benekte et slikt leieforhold herunder anføre at leieavtalen var under en forutsetning av at det var inngått en formell husleieavtale.

Vanskelig å si noe mer spesifikt enn dette. Jeg ville nok for min egen del fremmet et krav som bør kunne aksepteres av utleier, som f.eks går på merkostnader man blir pådratt ved å finne annen tilsvarende bolig.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: