Får ikke si opp husleiekontrakt før bindingstiden er over

Publisert: 26.05.2023

Skal si opp leiekontrakt med 12 mnd bindingstid og 3 måneders oppsigelsestid utleier mener da at jeg ikke kan starte oppsigelsetiden før bindingstiden er over. Jeg mener det egentlig er 12 mnd til sammen og at jeg kan starte oppsigelsetiden slik at den går ut på slutten av bindingstiden, og i tillegg krever utleier at oppsigelsen skal leveres skriftlig på brev.

Svar:

Husleieloven stiller ikke krav til skriftlig oppsigelse fra leietaker, men man bør alltid levere skriftlig oppsigelse for å kunne dokumentere at oppsigelsen er levert. Oppsigelser fra utleier krever skriftlighet. Det er antatt at e-post ikke godtas som skriftlig oppsigelse fra utleier, selv om dette er ikke endelig avklart i loven eller i rettspraksis.

Hvordan denne oppsigelsestiden og bindingstiden skal forstås, vil avhenge av en tolkning av avtalen du og utleier har inngått. Det er ikke vanlig at bindingstiden forhindrer deg fra å si opp, slik som utleier har anført. Uten å ha sett avtalen kan jeg ikke ta stilling til hva som er korrekt forståelse av bindingstid og når oppsigelsestiden kan begynne å løpe.

Del denne artikkelen: