Feriepenger fra tidligere arbeidsgiver

Publisert: 17.06.2022

Jeg er ferdig med jobben min i mars 2021. Har tidligere firmaet mitt ansvar å betale feriepenger i juni 2022 for den perioden?

Svar:

Feriepenger i 2022 er opptjent i 2021. Tidligere arbeidsgiver skal betale feriepenger for perioden du var ansatt i 2021. Dersom du ikke mottok feriepengene ifm. sluttoppgjøret i 2021, har du krav på feriepenger utbetalt nå.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: