Fikk beskjed om at skriftlig jobbtilbud ville komme, så besluttet selskapet å ikke ansette noen likevel

Publisert: 27.11.2023

Etter en lang rekrutteringsprosess fikk jeg tilbakemelding fra rekrutteringsfirma om at jeg var foretrukket kandidat og at skriftlig tilbud ville komme. Etter en tid kommer det ny beskjed. Selskapet har besluttet å ikke ansette noen likevel. Jeg står igjen litt fortumlet etter en mange måneder lang omfattende prosess, referansesjekk, personlighetstester, caseoppgave og flere intervjurunder. Kan selskapet bare kansellere det hele etter at jeg muntlig er informert om at jeg får jobben?

Svar:

Det kreves en gjensidig bebyrdende avtale enten muntlig eller skriftlig for å kunne konstatere at partene er bundet. Du er opplyst om at du er foretrukket og at tilbud vil komme. Altså har du ikke fått et tilbud. Den enkle konklusjon er at da er verken du eller arbeidsgiver bundet. Men, det har etablert seg en rettstilstand basert på domstolspraksis som innebærer at avtaler kan være kommet i stand til tross for at den siste signatur ikke er satt på papiret. Dette gjelder nettopp i tilfeller hvor det har skjedd langvarige forhandlinger frem mot den endelige utformede kontrakt. Ditt tilfelle er svært interessant å prøve i arbeidsrettslig sammenheng under denne synsvinkel. I det minste kan en ha krav på erstatning, både for det tapet en har fått som følge av å gå glipp av en god stilling som kunne ha stor betydning for ens karriereutvikling også. Men den såkalte "negative kontraktsinteresse" kan være mer nærliggende hvor en får en erstatning for den tapte tiden og de kostnader en har hatt i forbindelse med stillingen som en har stolt på har vært en realitet. Dette har en mange eksempler på fra kontraktsretten generelt. Slike saker har vært ført for retten i forbindelse med forskjellsbehandling og forbigåelser ved offentlige ansettelser eller hvor det foreligger tariffavtaler, med hell. Jeg vil dog forberede deg på at en slik sak kan bli belastende og kostnadskrevende med et usikkert resultat for din sak. Den kan dog absolutt lykkes, men det avhenger av det konkrete forholdet og du må være forberedt på at arbeidsgiver vil forsvare seg med å nedvurdere deg og dine kvalifikasjoner. Hvis du er medlem av en arbeidstakerorganisasjon kan du kanskje få hjelp og bistand både til å vurdere om det er en farbar vei og med juridisk/økonomisk bistand med et søksmål. Uansett er det anledning til å fremme krav mot arbeidsgiver og så revurdere situasjonen, alt etter forhandlingenes resultat.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: