Fordele utgifter for hytte og hus for samboere

Publisert: 14.06.2023

Vi er et samboerpar som begge eier boligen 50/50 og vi har ikke lån. Vi har ingen felles barn, men begge har egne barn. Den ene tjener over 50 % mer enn den andre. Den med minst inntekt eier hytte og dekker alle utgifter med den (vedlikehold m.m.) men vi deler på mat når vi er på hytta. Hytten benytter vi ofte sammen i helger og ferier. Hvordan bør vi dele utgiftene til vårt felles hus for at det skal bli rettferdig?

Svar:

Når dere eier boligen 50/50 vil hver av dere ha krav på å beholde 50 % av verdien hvis dere skulle gå fra hverandre. Det naturlige er da at dere også deler løpende kostnader knyttet til boligen 50/50. Dersom den av dere som tjener mer enn den andre ønsker å dekke mer av kostnadene bør dere avklare dere i mellom om dette skal kompenseres på noe vis hvis dere skulle gå fra hverandre (f.eks. et vederlagskrav). Hvis dere er enige om at dette ikke skal kompenseres så bør dette også fastsettes skriftlig i en samboeravtale. Siden hytten eies av en av dere alene er det naturlig at vedkommende også dekker kostnadene ved denne. Det dere må bli enige om er hvorvidt den av dere som ikke har noen eierandel i hytta likevel skal dekke noen kostnader som "leie"/kompensasjon for bruksrett.

Det naturlige i deres tilfelle er kanskje at den av dere som tjener mest dekker noe mer av løpende kostnader ved boligen som kompensasjon for "bruksrett" til hytta.

Det er imidlertid avtalefrihet mellom samboere slik at dere kan "organisere" dette akkurat slik dere ønsker. Det viktigste er at det dere blir enige om dokumenteres i en samboeravtale slik at det ikke blir tvil om hva dere har avtalt hvis dere skulle gå fra hverandre i fremtiden.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: