Går arven inn i uskifte?

Publisert: 25.08.2023

Går arven inn i uskifte? Mors hus og hytte ble solgt med fremtidsfullmakt da mor kom på sykehjem. Det fremgikk at salgssummen skulle deles mellom min bror og meg som forskudd på arv. Så skjer det triste at bror dør i akutt sykdom, dog etter at kontrakter for salg er undertegnet, men før eiendommene er tinglyst. Enken sitter i uskifte. Ingen særkullsbarn. Så jeg ønsker å få avklart om brors halvpart av inntekten av salgene skal gå direkte til deres fire felles barn, eller til enken.

Svar:

Dette har jeg ikke noe helt klart svar på.

Men jeg er tilbøyelig til å hevde at så lenge forskuddet ikke ble utbetalt før dødsfallet, altså ikke mottatt av din bror før han dør, så skal det ikke inn i uskifteboet, men til avdødes livsarvinger direkte. Dette som en analogi til om det er falt arv som skal fordeles.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: