Har eksen krav på verdi av bolig?

Publisert: 28.06.2023

Jeg kjøpte bolig i november 2019. Eksen min bodde der i litt over et år. Eksen har vært medlåntaker på 200k og foreldrene hennes kausjonerte for 200k. Avtalen var at hun skulle bo der gratis. Hun har aldri nedbetalt noe på lånet og ville heller ikke ha noe med lånet å gjøre på noen som helst måte. Jeg sto ansvar for hele lånet, i tillegg til mat og andre utgifter. Nå krever hun halve verdiøkningen på 1,4 mill eller 50 prosent av boligen. Har hun krav på halve boligen?

Svar:

Hvorvidt hun kan ha krav på noe eller ikke, kommer an på flere faktorer, - herunder om dere var gift eller samboere, når bruddet var, hva hennes bidrag har vært, hva som ble avtalt helt konkret, og hvor mye som er nedbetalt av lån med hvilke midler under et eventuelt ekteskap, og hva din eventuelle egenkapital var.

Det kan høres ut som dere har vært samboere en relativt kort periode, hvor du kjøpte en bolig der hun fikk bo gratis mot at hun stod som medlåntaker for nevnte boliglån og at hennes foreldre kausjonerte for nevnte beløp, samt hun ikke har vært med på å betjene lånet eller andre vanlige utgifter i ettertid. I så fall har hun nok ikke rett til noe mer enn det hun allerede har fått, - men etter et brudd bør det ryddes opp i ansvaret for lånet, at du overtar det alene.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: