Har gjenlevende disposisjonsrett over eiendom etter skifte?

Publisert: 24.08.2023

Når boet er skiftet med barna etter ektefellens død, har da gjenlevende fullt disposisjonsrett over eiendom og formue uten hensyn til barna?

Svar:

Ja, når det er skiftet med barna, så er gjenlevende ektefelle eier av det han/hun har arvet etter avdøde. Dette blir å anse som gjenlevende ektefelles eiendom på lik linje med det han/hun eier for øvrig.

Presiserer for ordens skyld at om det skal disponeres over verdier i testament, så må pliktdelsarv til barna hensyntas.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: