Har kona rett til uskiftet bo?

Publisert: 06.04.2022

Jeg og min kone har to felles barn og begge har særkullsbarn. Vi har en eiendom/hus der vi eier hver vår ideelle halvpart. Har min kone rett til å sitte i uskiftet bo om jeg faller i fra, eller har mine særkullsbarn rett til å kreve sin del av min ideelle halvpart av eiendommen/huset?

Svar:

Din ektefelle har rett til å sitte i uskiftet bo med fellesbarna, men ikke med særkullsbarna dine. Dersom de ikke samtykker til at hun kan sitte i uskiftet bo, har de rett til å få sin andel av arven når du dør.

Din ektefelle vil ha rett til å overta den ideelle andelen i boligen etter deg, men må da betale ut særkullsbarna. Merk da at det skal beregnes ektefellearv til henne på 1/4 før arven til særkullsbarna beregnes.

De kan forhåndssamtykke til uskifte, og det kan også lages testament som begrenser deres arv ytterligere, men dette bør vurderes og tilpasses konkret til deres sak.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: