Hotellansatt får ikke fri om sommeren

Publisert: 26.01.2022
Emneord: ,

Min kone jobber på hotell som nattevakt i 80 % stilling. Dvs hun jobber 1 uke og har fri en uke. Hun har nå fått ferieliste der hun skal sette opp sine ferieønsker. Samtidig har hun fått beskjed av daglig leder at hun ikke kan avvikle ferie i tidsrommet 1.juni til 1 september. Det ble ble begrunnet med at da er det størst trykk på hotellet og ikke anledning å ta ferie. Ferieloven sier at ferie skal nettopp avvikles innenfor denne tidsrammen. Jeg finner utsagn til daglig leder merkelig. Riktig?

Svar:

Det er riktig at ferieloven som utgangspunkt bestemmer at arbeidstaker kan kreve hovedferie på 18 virkedager i hovedferieperioden fra 1. juni til 30 september. Dette er altså et inngrep i den styringsretten arbeidsgiver for øvrig har til å bestemme når feriefritid skal avvikles. Det er likevel adgang til å gjøre unntak fra utgangspunktet, ved at ferieloven § 7 (4) fastsetter at tiden for ferie innen ferieåret kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale. I og med at hoteller har høysesong i tiden 1. juni til 30. september kan det være inngått en avtale med bedriftens tillitsvalgte om at ferie skal avvikles utenfor hovedferieperioden. Dersom det ikke er inngått slik tariffavtale må arbeidsgiver eventuelt ha en avtale med den enkelte arbeidstaker for å kunne kreve at all feriefritid avvikles utenfor hovedferieperioden.

Min anbefaling i dette tilfellet er å se på din kones arbeidskontrakt, for å avklare om det er inngått avtale om unntak fra ferieavvikling i hovedferieperioden mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hvis det ikke er avtalt noe slikt i hennes kontrakt, kan din kone spørre arbeidsgiver hva som er det rettslige grunnlaget for krav om ferieavvikling utenfor hovedferieperioden og om det foreligger noen tariffavtale som bestemmer dette.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: