Huseier krever leie for 1,5 mnd

Publisert: 29.03.2023

Jeg må endre forfallsdato på husleien fra 1 hver mnd til 10 hver mnd. Da mener huseier at jeg må betale husleien i sin helhet pluss en tredjedel. Så nesten 3400 kr ekstra. Er det lov?

Svar:

Forfallstidspunktet er vanligvis fastsatt i leiekontrakten, og utleier har rett til å kreve forskuddsbetaling av husleien med maksimalt en måned, jf. husleieloven § 3-2 første ledd. Som leietaker har ikke du en ensidig rett til å endre forfallstidspunktet, men du og utleier står fritt til å avtale en ny forfallsdato så lenge dere blir enige i fellesskap.

Endring av forfallstidspunktet gir ikke en rett for utleier til å kreve økning av leien. Leieøkning er regulert i husleieloven §§ 4-2 og 4-3, hvor det er krav til at leieforholdets varighet og at det må ha gått lang tid siden forrige leieøkning før det kan gjennomføres en justering av leien. Økning av husleie skal også forholde seg til konsumprisindeksen og eventuelt justeres til markedspris etter flere års leieforhold. Utleier står ikke fritt til å oppjustere husleien mens leieforholdet løper.

Om utleier mener at du må betale for forskudd på en måned pluss de 10 dagene du faktisk har brukt boligen, vil det medføre at du har betalt frem til 10. neste måned, og neste månedsleie må reduseres tilsvarende. Sagt på en annen måte: du betaler vanligvis for 30 dager per måned med husleie. Hvis husleier mener du må betale for 40 dager per måned fordi forfall blir den 10. hver måned istedenfor den 1., vil du betale for mye i husleie sammenlignet med det som er avtalt.

Den årlige husleien skal ikke øke bare fordi forfallsdatoen endres, ellers vil det medføre en økning av husleien som sannsynligvis vil være i strid med husleieloven.

Del denne artikkelen: