Hva har særkullsbarna rett på etter samboers død?

Publisert: 08.05.2023

Min samboer overførte sin halvpart av boligen til meg, 4 år siden. Jeg eier da hele boligen. Det er tinglyst. Han er nå død. Kan hans særkullsbarn forlange noe av boligen? Vi hadde ikke barn sammen. Hva med innbo som vi har kjøpt hver for oss?

Svar:

Jeg legger til grunn at det er overført til deg som en gave, og at du ikke har betalt vederlag. Han kan i utgangspunktet gi bort gaver til hvem han vil mens han er i live - såkalt livsdisposisjon. Men: om dette har mer preg av å være en dødsdisposisjon - altså ikke ment å ha en realitet eller oppfylles før etter hans død, så trer regler om testamentsformkrav og pliktdelsarv til barna hans inn.

Det sentrale er om overføringen - dvs gaven - til deg var en realitet for din samboer mens han var i live. Hvis ikke kan dette anses som en dødsdisposisjon. Skjøte og tinglysning vil si at det formelle er i orden, men man må også se på det reelle eierforholdet. Dette må vurderes konkret.

Innbo dere har kjøpt hver for dere, eies av den som har kjøpt det. Det du eier har ikke hans barn rett til.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: