Hva skjer med hytte og leilighet hvis mannen dør?

Publisert: 09.01.2023

Jeg eier leilighet og hytte, og har nettopp giftet meg. Min mann har flere barn fra tidligere forhold, men vi har ikke barn sammen. Jeg har heller ingen barn fra før. Hvis han går bort før meg, vil hans barn ha noe arverett fra bolig som står i mitt navn? Og hva skjer om jeg går bort før han?

Svar:

Det du eier fra før inngåelse av ekteskapet, kan du kreve skjevdelt. Merk at skjevdelingskrav må fremsettes av arvingene, og er kun et verdikrav. Det er i utgangspunktet felleseie som skal deles likt.

Om du dør, og arvingene fremsetter skjevdelingskrav, så vil dine arvinger arve dette. Det er din ektemann og eventuelt foreldre/søsken som er dine arvinger. Det samme gjelder om han dør først, da krever du dette skjevdelt. Verdien må da holdes utenfor dødsboet etter din mann.

Selv om du har mulighet for å kreve skjevdeling, vil jeg likevel anbefale deg å lage en ektepakt sammen med din ektefelle, hvor dere regulerer at leiligheten og hytten er ditt særeie. Da holdes det helt utenfor deling. Arveretten til din man vil være den samme selv om midlene er særeie. Du bør vurdere å opprette testament, om du ikke ønsker at dette skal tilfalle han, som igjen da vil tilfalle hans barn, når han dør.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: