Hvem arver når det kommer til særkullsbarn?

Publisert: 07.11.2023

Mine foreldre som er gift, og der en av dem har særkullsbarn. Begge har hver sin konto og en felles konto. Begge har oppsparte midler på sin brukskonto, der det er både fra sin mors og fars arv, samt de som de mottar i pensjon. Begge i sitt navns konto, men at andre parten kan disponere konto. Om den som frafaller har særkullsbarn, skal da den andre parten sine midler deles med særkullsbarnet?

Svar:

Først må man finne ut hva som tilhører hver av ektefellenes rådighetsdel. Om det er felleseie de har, så skal dette i utgangspunktet deles likt mellom hver av ektefellene. Så fordeles arven mellom avdøde ektefelles barn og eventuelt ektefellen.

Selv om det er felleseie, kan ektefellene ha midler som kan kreves skjevdelt, slik at det ikke blir en likedeling. Det vil typisk være arv ektefellene har mottatt underveis i ekteskapet. Om denne arven er i behold og skjevdeles, vil ikke den andre ektefellens særkullsbarn ha rett til arv av dette.
Til sist kan ektefellene avtale særeie. Det kan også arvelater ha avtalt. Da holdes disse midlene helt utenfor arveoppgjøret for hva som skal til den andres særkullsbarn. Men jeg gjør oppmerksom på at ektefellearv beregnes også av skjevdelingsmidler og særeiemidler.

Til sist gjør jeg oppmerksom på at om gjenlevende ektefelle skal sitte i uskiftet bo, så mister både gjenlevende ektefelle og arvingene etter førstavdøde retten til å kreve skjevdeling. Særkullsbarn må samtykke til uskifte. Men dette er da noe som kan være en viktig grunn til ikke å samtykke til uskifte.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: