Hvem skal jeg reklamere til om feilvare?

Publisert: 27.03.2023

Jeg ønsker å reklamere på en vare jeg har kjøpt. Kan jeg reklamere direkte til produsent når deres kontaktopplysninger står på varen? Eller må det gå via bedriften jeg kjøpte varen av? Hvis jeg tar dette med bedriften jeg kjøpte varen av regner jeg med at det er forbrukerkjøpsloven som gjelder. Hvis denne bedriften tar saken videre med sin leverandør, forholder de seg da til kjøpsloven?

Svar:

Du kan reklamere direkte til produsenten av gjenstanden etter forbrukerkjøpsloven § 35, og produsenten må forholde seg til reglene i forbrukerkjøpsloven overfor deg, selv om avtalen mellom selgeren og produsenten er regulert av et annet regelverk, som kjøpsloven. Men du må forholde deg til hva som er avtalt mellom selgeren og produsenten med tanke på varens egenskaper, og det vil påvirke hvilke krav du kan rette mot produsenten. Hvis varen er i tråd med det som produsenten og selgeren har avtalt, vil du ikke kunne rette et krav mot produsenten, selv om selgeren har bedrevet villedende markedsføring og opplyst til deg at varen har egenskaper den ikke har. Da vil du bare kunne rette krav mot selger.

Du må overholde reklamasjonsfristene i forbrukerkjøpsloven § 27 enten du vil forholde deg til selgeren eller produsenten. Hvis du venter med å reklamere til den ene, kan du miste retten til å gjøre kravet gjeldende mot denne på grunn av for sen reklamasjon. Reklamasjon til selgeren blir ikke automatisk videreført til produsenten (og motsatt), og du må reklamere til begge to hvis du ønsker å beholde muligheten for å rette krav mot begge. Dette kan være praktisk i det tilfellet at du ønsker å gå på produsenten først, og det senere viser seg at avtalen mellom selgeren og produsenten forhindrer deg fra å gjøre kravet gjeldende mot produsenten.

Del denne artikkelen: