Hvordan fordele arv etter barnløs onkel?

Publisert: 16.01.2024

Vi er 18 søskenbarn (kusiner og fettere) som arver vår barnløse onkel. Han var heller ikke gift og han var den siste gjenlevende av en søskenflokk på 13. Vi kusiner og fettere er barn av 8 av vår onkels søsken på 12. Spørsmålet er om vi skal fordele arven direkte på oss med1/18 del. Eller på 1/8 del også fordele på barna som er oss. Noen er enebarn, noen er to og noen er tre.

Svar:

Arven skal deles på 8 først, til hver av hans søsken som hadde barn. Deretter deles hver enkelt 1/8 på det antall barn vedkommende arving har.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: