Hybelen jeg leier er helsefarlig å bo i

Publisert: 04.10.2023

Jeg studerer og flyttet inn i en kjellerhybel i august. Første uken kunne jeg merke antydninger til fuktighet i hybelen, etterhvert begynte det å komme spor av fukt på blant annet kjøkkenet. Fagmann i familien kom en dag innom for å sjekke og måle omstendighetene. Da viste det seg at fuktigheten i hybelen er helsefarlig å bo i, og at jeg må ta kontakt med eier. Jeg lurer derfor på hvilke krav jeg har? Har jeg rett til å få tilbake pengene jeg har betalt i leie?

Svar:

I et slikt tilfelle vil du kunne kreve heving av husleieforholdet umiddelbart. Det vil si at leieforholdet termineres. Du kan videre ha krav på erstatning for det økonomiske tap som du blir pådratt i anledning saken eksempelvis utgifter til flytting, ekstra utgifter ved nytt husleieforhold.

Jeg tror det kan være vanskelig å nå frem med et krav om tilbakebetaling av allerede betalt husleie.

Jeg vil allikevel anbefale at du forsøker å fremme et slikt krav tatt i betraktning de ulemper du har hatt ved leieforholdet.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: