Jeg skal jobbe i en svensk bedrift, gjelder fortsatt folketrygden

Publisert: 08.01.2024

https://advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/taper-trygderettigheter-ved-flytting/ (under:Mange trygdeavtaler ved flytting til utlandet)står det:Man opprettholder da medlemskapet i folketrygden under arbeidsoppholdet i det andre EU/EØS-landet såfremt oppholdet ikke skal vare mer enn 24mnder. Spm:Jeg skal jobbe 100%som kundebehandler fra hjemmekontor i Oslo, for et Svensk AS som selger gruppereiser fra Sverige til MidtØsten. Varigheten er permanent, altså ikke 24mnd. Mister jeg da trygden i Norge?

Svar:

Som bosatt i Norge, er du medlem av Folketrygden.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: