Arbeidsmiljø (HMS)

Innhold

Føler stort press på jobb

02. feb 2021 · spørsmål

Fast ansatt IT-konsulent i et konsulentfirma. Utleid til et IT-firma som utfører tjenester for et finansforetak i Norge. Jeg sliter med en systemutviklingsoppgave som skulle vært ferdig på fredag. Finansforetakets representanter, som jeg rapporterer til, virker irriterte over at jeg ikke blir ferdig, men har ikke gitt klar beskjed om noe. Samtidig gir IT-firmaet meg utvidede fullmakter i forbindelse med andre oppgaver for det samme finansforetaket. Føler press, lurer på hva jeg skal gjøre.

Les mer

Rettssak etter trakassering

04. jan 2021 · spørsmål

For syv år siden sa jeg opp stillingen min etter en aviskronikk jeg skrev som medførte omfattende trakassering og gjengjeldelse fra arbeidsgiver. Jeg ble traumatisert etter hendelsen, med nylig påvist redusert arbeidsevne. Jeg har lest at press og trakassering noen ganger kan sees på som oppsigelse og at frister for søksmål ikke gjelder når formkravene til oppsigelsen ikke er fulgt. Kan jeg ta opp igjen saken og gå til søksmål?

Les mer

Frykter arbeidsgiver har opptak av samtale

14. des 2020 · spørsmål

Jeg lurer på om arbeidsgiveren min kan bruke et lydopptak mellom meg og en annen kollega som begrunnelse/bevis for å gi advarsel til meg. Jeg og en kollega snakket sammen om et spesifikt tema i et privat telefonsamtale. Ved spørsmål fra ledelsen om hva jeg snakket med kollega fortalte jeg at dette temaet ble aldri tatt opp under samtalen. Nå er jeg usikker på om kollegaen min har tatt opp samtalen og gitt denne til sjefen min for å bruke den mot meg? Er dette lov?

Les mer

Sykemeldt pga krevende arbeidsforhold

14. des 2020 · spørsmål

Jeg jobber fast 45 % på en skole i kommunen siden 1.1.2017 og har en arbeidskonflikt med min sjef, som ikke er fornøyd med min arbeidsinnsats, noe jeg bestrider, har gjort veldig lite feil. Dette har pågått i 3 og 1/2 år. Er organisert i Fagforbundet, ble sykmeldt i mai 2020. Nå skal jeg utredes på Nav for å finne min restarbeidsevne, forbundet mener jeg bare skal vente å se. Har ikke jeg noen rettigheter overfor kommunen? Hva hvis jeg blir 100 % ufør? Og hva hvis jeg fortsatt har restarbeidsevne?

Les mer

Sladder på jobben

27. feb 2020 · spørsmål

En kollega sprer rundt med saker han hører på privaten om en annen kollega på jobb . Graver i fortiden og hiver ut historier på jobb til andre kollegaer. Hva kalles dette? Trakassering? Kan vedkommende bli anmeldt for dette? Da dette ikke har noe med jobbrelatert.

Les mer

Arbeidsgiver har delt bilder av dårlig arbeid

24. feb 2020 · spørsmål

Da jeg var på jobb forrige gang var det noen av arbeidsoppgavene jeg ikke rakk å gjøre grunnet tilleggsoppgaver. Det ble lagt ut bilder og en krass kommentar på en intern gruppe. Det jeg lurer på er om dette er lov, da alle på arbeidsplassen har tilgang til vaktlister og vet hvem som jobber til en hver tid?

Les mer

Fortelle offentlig om dårlig arbeidsmiljø

30. jul 2019 · spørsmål

Er det lov å ytre seg offentlig med å fortelle at man har opplevd et dårlig arbeidsmiljø fra tidligere arbeidsforhold hos en bedrift?

Les mer

Føler seg mobbet på arbeidsplassen

05. jun 2018 · spørsmål

Jeg opplever at jeg har blitt mobbet ut av min stilling som rektor ved en skole i en liten kommune med bare én skole. Det har foregått siden oktober 2017, og i april i år greide jeg ikke mer, og sa opp. De som har stått bak denne trakasseringen og mobbingen, er et kommunestyremedlem (arbeidsgiver), skolehelsesøster og til slutt rådmannen som begynte sin verbale trakassering i februari år. Jeg har støtte fra HMS og fagforening, som har gitt opp. Har vært delvis sykmeldt, og er mentalt utslitt. Noen råd?

Les mer