Kan arbeidsgiver gjøre forskuddstrekk for ferie?

Publisert: 21.12.2023

Er lærer og har inngått sluttavtale med fylkeskommunen. Fratredelsedato er 30.06.23 og opphørsdato er 31.05.24. Er fritatt for arbeidsplikt med ordinær lønn i perioden fra fratredelsedato til opphørsdato med full opptjening av feriepenger i perioden. Har påberopt aml §§ 1-8 og 14-15. Er ikke arbeidstaker. Kan arbeidsgiver trekke 6 uker fremtidig ferie i juni i år? Dette er ikke avtalt.

Svar:

Hvis du ikke gjennomfører ferie mens du er ansatt, har ikke arbeidsgiver grunnlag for å trekke deg i lønn.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: