Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker ferie i gitte perioder?

Publisert: 14.01.2022
Emneord: ,

Kan arbeidsgiver pålegge at arbeidstaker tar ferie i gitte perioder og kun hele uker? For eksempel avvikling av ferie tre uker sammenhengende 1. juni-30 sept. En uke på høsten 30. sept.-30 nov. En uke på vinteren 1. Jan. - 31. mars. Det gis ikke tillatelse til å dele uker eller ta enkeltdager. Dette er heller ikke tillatt utenom fastsatte datoer.

Svar:

Utgangspunktet er at arbeidsavtalen regulerer ansettelsesforholdet, herunder ferieavviklingen. Forholdet reguleres av arbeidsmiljøloven og ferieloven. Etter ferieloven, kan det være særregler for ulike arbeidstakere, f.eks. for arbeidstakere på skip. Det kan også gjelde særregler basert på godkjente regulativ, tariffavtaler eller andre grunnlag som er godkjent av Arbeidsdepartementet. Det gjelder også ulike regler basert på ansettelsestidspunktet, helgearbeid og mer. Ser man bort fra alle spesialtilfeller, så er de generelle reglene at arbeidsgiver kan kreve at 18 virkedager avvikles 1.6. - 30.9. Arbeidsgiver har en drøftelsesplikt med den ansatte før ferien blir fastsatt det enkelte året. Arbeidsgivers styringsrett gir grunnlag for at arbeidsgiver kan fastsette en ferieplan, som er i bedriftens interesse innenfor dette tidsrommet. De siste syv virkedagene (restferien) kan ikke arbeidsgiver diktere. Det samme gjelder ekstraferie på grunn av alder. Det er opp til den ansatte å kreve når denne ferien skal avvikles, men arbeidsgivers styringsrett kan gi arbeidsgiver vetorett med hensyn til når restferien avvikles, avhengig av sterke hensyn til utførelsen av arbeidet. Særlig gjelder dette ferieavvikling i hovedsesong eller under høyaktivitet, eventuelt hvor det har oppstått mangel på arbeidskraft som ikke skyldes arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan ikke kreve at disse syv dagene skal oppstykkes. Det må understrekes at det skal sterke grunner til for at styringsretten kan overstyre den ansattes bestemmelsesrett over restferien. Som en tommelfingerregler kan en si at arbeidsgiver har bestemmelsesrett over 18 dager, mens den ansatte har bestemmelsesrett over de siste syv dagene.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: