Kan arbeidsgiver pålegge at arbeidstaker tar ferie?

Publisert: 18.01.2022
Emneord: ,

Kan arbeidsgiver pålegge at arbeidstaker tar ferie i gitte perioder og kun hele uker? Eks. Avvikling ferie 3 uker sammenhengende 1. juni-30 sept. 1 uke høst 30. sept.-30 nov. 1 uke vinter 1. Jan. - 31. mars. Gis ikke tillatelse til å dele uker eller ta enkeltdager. Heller ikke utenom fastsatte datoer.

Svar:

Arbeidsgiver kan kreve at du tar minst 3 ukers ferie (18 arbeidsdager) i perioden 1.6.-30.9. Når ferien skal tas, skal drøftes, men ved uenighet kan arbeidsgiver påberope seg sin styringsrett til å stille krav om selve avviklingen. Utover dette, står det arbeidstaker fritt å kreve avvikling av egen ferie, delt eller sammenhengende. Men også her kan arbeidsgiver bruke sin styringsrett om det er tungtveiende interesse av hensyn til bedriften.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: