Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut feire?

Publisert: 04.06.2024

Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut 25 dager ferie? Jeg ønsker kun bruke 21 av de 25, og har fått dette godkjent av min avdelingsleder, men personalavdeling sier nei. Hva er riktig her? Jeg har avspasering og kompenasjonsdager som også skal tas ut løpet av året, og har dermed ikke behov eller mulighet for å ta ut noe mer ferie enn de 21 dagene. Jeg er alene i min type stilling, og arbeidet blir ikke tatt av vikarer når det er ferieavvikling, så oppgavene vil bare hope seg opp når jeg er borte.

Svar:

Bakgrunnen for ferien er at den skal være et velferdsgode, men også et helsegode. Derfor har både arbeidstaker og arbeidsgiver plikt til å ivareta ferieavviklingen. Arbeidstaker kan kreve at tre ferieuker (18 arbeidsdager) avvikles i "ferietiden", dvs. om sommeren (1. juni til 30. september). De øvrige feriedagene (7 dager) kan arbeidstaker kreve sammenhengde avviklet. Men arbeidsgivers styringsrett gir arbeidsgiver rett til å anvise feriedager. Feriedager som ikke tas i løpet av kalenderåret kan gå tapt. En har krav på lønn for alt arbeide en utfører, også når en arbeider mer enn det ferieloven bestemmer. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal avtale ferieavviklingen. Men hvis enighet ikke oppnås, kan arbeidsgiver, innenfor det som er opplyst ovenfor, fastsette den eksakte ferieavviklingen. Altså er det arbeidsgivers styringsrett som er bestemmende og arbeidstaker må rette seg etter arbeidsgivers instruksjoner mht ferieavvikling. Alternativet er å finne en annen arbeidsgiver om en ikke finner det ønskelig å innrette seg etter arbeidsgivers instruksjoner.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: