Kan arbeidsgiver trekke i lønn for inneklemte dager?

Publisert: 25.01.2023

Kontrakt med spesifisert månedlig fastlønn. Renholdsjobb (næringsmiddel) ettermiddag, kveld. Er det ingen produksjon på dagtid, er det heller ikke noe renhold. For eksempel innklemt dager (hvite) mellom røde dager. Kan arbeidsgiver trekke fra fastlønn for de hvite dagene? Evt skrive "feriedager" på lønnsslipp i en slik situasjon med spesifisert månedlig fastlønn? Sies det ikke at kveldsarbeid er ulovlig så lenge arbeidets art ikke gjør det nødvendig? Kan man tvinges oppmøte, uten oppdrag?

Svar:

Når det gjelder lønn, gjelder prinsippet om ytelse mot ytelse, dvs. at du får lønn for utført arbeid. Dersom du har avtalt en bestemt stillingsprosent, og du møter opp til avtalt tid, har arbeidsgiver lønnsplikt selv om det ikke er arbeidsoppgaver til deg.

De fleste tariffavtaler har bestemmelser som gir rett til helligdagsgodgjørelse på røde dager, slik at man unngår et lønnstap disse dagene. Hvis arbeidsgiver ikke er tariffbundet bedrift, må du lese arbeidskontrakten for å finne ut hva som er avtalt om lønn for helligdager. Hvis du ikke arbeider og ikke har rett til helligdagsgodgjørelse, kan arbeidsgiver trekke deg i lønn for disse dagene. Ferieloven har som utgangspunkt at uttak av feriedager skal avtales mellom partene. Blir man ikke enige, kan arbeidsgiver fastsette ferie, men må forholde seg til ferielovens bestemmelser.

Arbeid mellom kl 21 og 06 regnes som nattarbeid, som ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Mye renholdsarbeid må av hensyn til virksomheters driftstid utføres på kveld/natt. Så lenge det er saklige grunner knyttet opp mot hensynet til virksomhetenes driftstid, vil renholdsarbeid kunne utføres kveld/natt og gå klar av lovens forbud mot nattarbeid.

Del denne artikkelen: