Kan arbeidsgiver trekke i lønn når han ikke har nok vakter?

Publisert: 09.10.2023

Jeg har en 100 % stilling med fast lønn. Kan arbeidsgiver utbetale meg mindre lønn når arbeidsgiver ikke har gitt meg nok vakter til å utfylle stillingen min? Jeg har i tillegg gitt beskjed til arbeidsgiver at jeg har fått for lite timer i forhold til stillingen min. Kan arbeidsgiver nå da velge å ikke utbetale meg fast lønnen min?

Svar:

Så lenge du leverer det du er forpliktet til i arbeidsavtalen, har du krav på lønnen som er avtalt.

Dvs. at så lenge du møter på jobb når du skal, og stiller din arbeidskraft til disposisjon, har du krav på å få utbetalt den avtalte lønnen uavhengig av om arbeidsgiveren din klarer å gi deg nok arbeid.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: