Kan ekskone være medeier i bolig?

Publisert: 31.07.2023

Vi er separert, og jeg ønsker å bli boende i huset. Kan vi gjøre det slik at min eks-kone beholder en eierandel i huset selv om hun ikke bor der? Som et alternativ til at jeg kjøper henne ut, og som et investeringsobjekt fra hennes side. Vi er enige om størrelsen på andelen, og at jeg overtar lånet på huset. Er noe vi ikke er klar over som forhindrer en slik løsning?

Svar:

Med intensjon om at dette skal være en varig ordning, utover separasjonstiden og skifteoppgjøret som sådan? Det er mulig, men her er det flere forhold som bør tas med i vurderingen. Husleie, for din disponering av andelen hennes. Tidsperspektiv, da hver av dere i utgangspunktet står relativt fritt til å kreve oppløsning av sameiet. Problematikk knyttet til lån med pant i boligen, eller dersom det tas utlegg. Tinglyst urådighetserklæring kan være aktuelt. Dokumentavgift kan bli aktuelt senere, dersom en av dere ønsker å kjøpe ut den andre. Med mer. Jeg vil nok anbefale at dere kontakter advokat for nærmere konkret rådgivning og bistand.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: