Kan feriepengegrunnlaget gå i minus?

Publisert: 05.07.2023

Jeg startet i ny jobb i februar. Tok ut 21 dager ferie fra tidligere arbeidsgiver i januar og fikk da utbetalt feriepenger. Jeg er fylt 60 år og skal i utgangspunktet ha 6 uker ferie. Jeg fikk nå avregning på feriepenger i juni hvor jeg går ca. 7000 kr i minus. En reiseregning med bilgodtgjørelse, diett, etc. var også trukket ifra. Er dette mulig ? Har jeg hos ny arbeidsgiver lov å jobbe i ferien ? Og/eller bli trukket de ukene jeg tar fri ? Kan feriepengegrunnlaget virkelig ende med minus?

Svar:

Det er litt vanskelig å gi et konkret svar på din problemstilling, til det kreves mer inngående informasjon. Rent generelt er det slik at arbeidsgiver ikke kan foreta trekk i lønnen uten at dette er avtalt med den ansatte, eller når det foreligger en rettskraftig dom som gir arbeidsgiver rett til å foreta et trekk. Sagt med andre ord, så kan ikke arbeidsgiver ensidig ta noe av den avtalte lønn eller feriepenger. Lønn og feriepenger er den ansattes eiendom fullt og helt.
Det står enhver fritt å disponere sin fritid eller ferietid, herunder å arbeide for en annen arbeidsgiver evt. en frivillig organisasjon. Men, det gjelder en uskreven regel om lojalitetsplikt overfor en arbeidsgiver. En kan således ikke ta arbeide som er i strid med denne lojalitetsplikten. Det vil f.eks. være brudd på lojalitetsplikten om en arbeider for en konkurrent eller har en arbeidstid eller arbeidsbelastning som gjør en mindre skikket til å utføre arbeidet for den faste arbeidsgiveren.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: