Kan huseier avregne felleskostnader i etterkant?

Publisert: 22.05.2023

Jeg har et spørsmål om leie, og fellesutgifter som blir betalt gjennom a-konto. Jeg leier et lokale, og i kontrakten står det at fellesutgift er 900 pr måned. Noe som også er ført med på hver faktura. Nå har jeg fått en faktura på et restbeløp for 2022 på felleskostnadene, selv om jeg har betalt de avtalte felleskostnadene hver måned. Utleier mener det er helt normalt å gjøre en avregning i etterkant, og at man da evt. må betale et restbeløp. Dette høres rart ut for meg. Hvordan er loven?

Svar:

Dette er ikke eksplisitt lovregulert, og vil avhenge av hva som er avtalt mellom deg og utleier. Utleier har rett i at det er vanlig å gjøre en avregning i etterkant for strøm og oppvarming hvis dette har blitt betalt a-konto gjennom året, men dette skal vanligvis være beskrevet i avtalen. Husk at avregningen skal gå begge veier. Hvis kostnadene har vært lavere enn det du har betalt, har du krav på å få tilbakebetalt det som du har betalt for mye (evt. at det brukes for å redusere neste faktura på felleskostnader).

Avtalen kan forstås som at felleskostnader er kroner 900 per måned, og at det skal du betale uansett hva kostnadene faktisk er for den måneden. For å avklare hvordan avtalen skal forstås, må selve avtaleteksten og sammenhengen rundt inngåelsen av denne avtalen gjennomgås. Det er også et spørsmål om restkravet er stort nok til at det er verdt å bruke penger på å forfølge kravet. Ved et lite krav vil advokatutgiftene kunne overstige kravet, og det vil være upraktisk å forfølge kravet.

Del denne artikkelen: