Kan jeg søke om skilsmisse når ekteskapet ikke er registrert i Norge?

Publisert: 11.09.2023

Jeg er gift i Utlandet (innen EU), og av ulike årsaker er ikke giftermålet registrert i Norge ( mye på grunn av min kones misnøye mot å levere fra seg personlige dokumenter til staten). Er det mulig å starte en skilsmisse ( må jeg også ha separasjon?) fra Norge eller må dette tas i det landet det gjelder? Vi har en felles bolig i Norge, men hun er registrert som utflyttet fra Norge ( hun studerte og bodde her tidligere).Vi har heller ikke felles barn, men hun har en tenåring.

Svar:

Etter norsk rett kan man søke om skilsmisse etter forutgående separasjon i minst ett år, eller minst to år etter samlivsbruddet dersom de nærmere vilkårene for slik skilsmisse er oppfylt. Er ekteskapet inngått i utlandet, legges vigselsattesten ved. De fleste kan søke digitalt, dersom begge har norsk fødselsnummer. Se statsforvalteren.no for nærmere informasjon, der det fremgår blant annet følgende som kan være relevant i deres tilfelle:

"For at Statsforvalteren skal kunne behandle en søknad om separasjon må en av dere ha tilstrekkelig tilknytning til Norge. Som hovedregel må en av dere kunne dokumentere fast bosetting i landet i minst to år. I noen tilfeller kan Statsforvalteren fravike dette kravet. Statsforvalteren vil vurdere om botidskravet er oppfylt, når søknaden blir tatt til behandling."

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: